Nạp Đơn Tuần 35.

14-06-2022

Phạm vi

- Dành cho các server mở trên 15 ngày.

Nội dung

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tiến hành nạp đơn tại các mốc quy định để nhận thưởng

- Mỗi mốc chỉ có thể nhận được 1 lần

Phần thưởng

Điều Kiện Quà Thưởng
Nạp Đơn 250 Kim Cương Kim Cương *250, Mảnh Vạn Năng *1, Chìa Khóa Thức Tỉnh *2, Beli *50000
Nạp Đơn 500 Kim Cương Kim Cương *500, Mảnh Vạn Năng *2, Chìa Khóa Thức Tỉnh *5, Beli *100000
Nạp Đơn 1000 Kim Cương Kim Cương *500, Mảnh Vạn Năng *3, Chìa Khóa Thức Tỉnh *10, Beli *200000
Nạp Đơn 2000 Kim Cương Kim Cương *1000, Mảnh Vạn Năng *4, Chìa Khóa Thức Tỉnh *20, Beli *300000

Chúc Thuyền trưởng có những chuyến hành trình vui vẻ, thú vị cùng Hải Trình Huyền Thoại.

-----Vivi kính bút-----