Nạp Thẻ Mỗi Ngày Tuần 35.

14-06-2022

Phạm vi

- Dành cho các server mở trên 15 ngày.

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tích lũy nạp thẻ mỗi ngày đạt mốc để nhận thưởng.

- Mốc 200 Kim cương

- Mốc 600 Kim cương

Phần thưởng

Kim Cương Tích Lũy Thưởng Mỗi Ngày Thưởng Tích Lũy
200 Chìa Khóa Thức Tỉnh *5, Rương Đá Đột Phá *10, Hộp Cơm Nhỏ *10, Điểm Thiên Phú *1, Thịt Quay Nhỏ *5, Thuốc EXP - Lục *20

Nạp Tích Lũy 2 Ngày: Kim Cương *100, Đá Thức Tỉnh *1, Ly Bia *1

Nạp Tích Lũy 4 Ngày: Kim Cương *200, Đá Thức Tỉnh *1, Ly Bia *3

Nạp Tích Lũy 7 Ngày: Kim Cương *500, Đá Thức Tỉnh *3, Ly Bia *5

600 Mảnh Vạn Năng *1, Rương Đá Đột Phá *20, Hộp Cơm Picnic *10, Rương Hải Lâu Thạch *5, Thuốc Thể Lực Vừa *3, Thuốc EXP - Tím *15

Nạp Tích Lũy 2 Ngày: Mảnh Vạn Năng *2, Thịt Quay Nhỏ *10

Nạp Tích Lũy 4 Ngày: Mảnh Vạn Năng *4, Thịt Quay Nhỏ *10

Nạp Tích Lũy 7 Ngày: Mảnh Vạn Năng *8, Thịt Quay Nhỏ *20

Chúc Thuyền trưởng có những chuyến hành trình vui vẻ, thú vị cùng Hải Trình Huyền Thoại.

-----Vivi kính bút-----