Quà Đăng Nhập Tuần 30.

10-05-2022

Phạm vi

- Dành cho các server mở trên 15 ngày.

Nội dung

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, tích lũy đăng nhập đạt mốc thì nhận quà.

Phần thưởng

Điều kiện nhận quà Quà thưởng
Đăng nhập 1 ngày Mảnh Garp*1; Kim Cương*100; Thịt Quay Nhỏ*1; Beli*100000; Ly Bia*1
Đăng nhập 2 ngày Mảnh Garp*2; Kim Cương*100; Thịt Quay Vừa*1; Beli*100000; Ly Bia*1
Đăng nhập 3 ngày Mảnh Garp*3; Kim Cương*100; Thịt Quay Vừa*1; Beli*100000; Ly Bia*1
Đăng nhập 4 ngày Mảnh Garp*4; Kim Cương*200; Thịt Quay Lớn*1; Beli*100000; Ly Bia*1
Đăng nhập 5 ngày Mảnh Garp*5; Kim Cương*200; Thịt Quay Lớn*1; Beli*100000; Ly Bia*1

Chúc Thuyền Trưởng có những chuyến hành trình vui vẻ, thú vị cùng Hải Trình Huyền Thoại.

-----Vivi kính bút-----