Quà Đăng Nhập Tuần 35.

14-06-2022

Phạm vi

- Dành cho các server mở trên 15 ngày.

Nội dung

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, tích lũy đăng nhập đạt mốc thì nhận quà.

Phần thưởng

Điều kiện nhận quà Quà thưởng
Đăng nhập 1 ngày Mảnh Hancock*1; Kim Cương*100; Thịt Quay Nhỏ*1; Beli*100000
Đăng nhập 2 ngày Mảnh Hancock*2; Kim Cương*100; Thịt Quay Vừa*1; Beli*100000
Đăng nhập 3 ngày Mảnh Hancock*3; Kim Cương*100; Thịt Quay Vừa*1; Beli*200000
Đăng nhập 4 ngày Mảnh Hancock*4; Kim Cương*200; Thịt Quay Lớn*1; Beli*200000
Đăng nhập 5 ngày Mảnh Hancock*5; Kim Cương*200; Thịt Quay Lớn*1; Beli*300000

Chúc Thuyền Trưởng có những chuyến hành trình vui vẻ, thú vị cùng Hải Trình Huyền Thoại.

-----Vivi kính bút-----