Rơi Đặc Biệt Tuần 35.

14-06-2022

Phạm vi

- Dành cho các server mở trên 15 ngày.

Nội dung

- Trong thời gian sự kiện, khiêu chiến phụ bản có xác suất rơi phần quà đặc biệt.

- Phần quà này có thể là thẻ đổi thưởng vật phẩm hiếm, rương trang sức.

(Hình ảnh minh họa)

Chúc Thuyền Trưởng có những chuyến hành trình vui vẻ, thú vị cùng Hải Trình Huyền Thoại.

-----Vivi kính bút-----