Cấp VIP Và Đặc Quyền VIP.

18-10-2021

Thuyền Trưởng thân mến,

Để Thuyền Trưởng có thể hiểu rõ hơn về quyền lợi khi trở thành VIP trong Hải Trình Huyền Thoại, Vivi xin giới thiệu đến Thuyền Trưởng hệ thống VIP cũng như những quyền lợi khi trở thành VIP.

Nội dung chi tiết

Cấp VIP Mức Nạp (Kim Cương) Mệnh Giá Tương Ứng (VNĐ) Quà Thưởng Độc Quyền VIP Đặc Quyền VIP
1 100 20,000 Vật Phẩm Số Lượng

Mỗi ngày được mua Thể Lực 3 lần

Mỗi ngày mỗi phụ bản Tinh Anh được cài lại 1 lần

Mỗi ngày được đổi beli 5 lần

Rương Mảnh S 10
Rương Đá Đột Phá 10
Thuốc EXP - Lam 10
Beli 10,000
2 500 100,000 Ly Bia 3

Mỗi ngày được mua Thể Lực 4 lần

Mỗi ngày mỗi phụ bản Tinh Anh được cài lại 2 lần

Mỗi ngày được đổi beli 7 lần

Tất cả đặc quyền VIP 1 trở xuống

Rương Nhẫn 1
Thể Lực 120
Beli 50,000
3 1,000 200,000 Chìa Khóa Thức Tỉnh 10

Mỗi ngày được mua Thể Lực 5 lần

Mỗi ngày mỗi phụ bản Tinh Anh được cài lại 2 lần

Mỗi ngày được đổi beli 9 lần

Tất cả đặc quyền VIP 2 trở xuống

Hộp Cơm Đào Hòa 20
Rương Đá Đột Phá 30
Beli 100,000
4 2,000 400,000 Rương Dây Chuyền 1

Mỗi ngày được mua Thể Lực 6 lần

Mỗi ngày mỗi phụ bản Tinh Anh được cài lại 2 lần

Mỗi ngày được đổi beli 12 lần

Mở càn quét 10 lần

Tất cả đặc quyền VIP 3 trở xuống

Ly Bia 10
Rương Mảnh S 50
Beli 200,000
5 3,000 600,000 Mảnh Thức Tỉnh 100

Mỗi ngày được mua Thể Lực 7 lần

Mỗi ngày mỗi phụ bản Tinh Anh được cài lại 3 lần

Mỗi ngày được đổi beli 16 lần

Đấu trường có thể bỏ qua chiến đấu

Mở nhiệm vụ ngày: Hoàn trả Kim cương

Tất cả đặc quyền VIP 4 trở xuống

Rương Đá Đột Phá 50
Thuốc EXP - Tím 30
Beli 200,000
6 5,000 1,000,000 Jinbei 1

Mỗi ngày được mua Thể Lực 8 lần

Mỗi ngày mỗi phụ bản Tinh Anh được cài lại 3 lần

Mỗi ngày được đổi beli 20 lần

Thuyền trưởng đạt cấp 55 có thể leo nhanh Tháp Thí Luyện (tối đa 48 tầng)

Mở càn quét 50 lần (hoặc cấp 60 mở)

Thua Đấu Trường vẫn +2 điểm

Tất cả đặc quyền VIP 5 trở xuống

Thuốc EXP - Tím 30
Trân Châu - Vàng 10
Beli 300,000
7 10,000 2,000,000 Thủy Lưu Cao Cấp 1

Mỗi ngày được mua Thể Lực 9 lần

Mỗi ngày mỗi phụ bản Tinh Anh được cài lại 3 lần

Mỗi ngày được đổi beli 30 lần

Điểm Tháp Thí Luyện tăng 10%

Tất cả đặc quyền VIP 6 trở xuống

Rương Hải Lâu Thạch 10
Thuốc EXP - Tím 30
Beli 300,000
8 15,000 3,000,000 Mảnh Jinbei 150

Mỗi ngày được mua Thể Lực 10 lần

Mỗi ngày mỗi phụ bản Tinh Anh được cài lại 3 lần

Mỗi ngày được đổi beli 30 lần

Mở nhiệm vụ ngày: Chìa Khóa Thần Kỳ

Thời gian chờ Đấu Trường giảm còn 2 phút

Tất cả đặc quyền VIP 7 trở xuống

Chìa Khóa Thức Tỉnh 10
Thuốc EXP - Vàng 20
Beli 300,000
9 20,000 4,000,000 Magellan 1

Mỗi ngày được mua Thể Lực 11 lần

Mỗi ngày mỗi phụ bản Tinh Anh được cài lại 3 lần

Mỗi ngày được đổi beli 35 lần

Thời gian hồi Kỹ năng giảm còn 5s/điểm

Tất cả đặc quyền VIP 8 trở xuống

San Hô - Vàng 10
Rương Gen Germa - Đỏ 2
Beli 300,000
10 30,000 6,000,000 Độc Nhân Cao Cấp 1

Mỗi ngày được mua Thể Lực 12 lần

Mỗi ngày mỗi phụ bản Tinh Anh được cài lại 4 lần

Mỗi ngày được đổi beli 40 lần

Mở nhiệm vụ ngày: Thiên Phú Trời Ban

Leo Tháp Thí Luyện (tối đa đến tầng 50)

Tất cả đặc quyền VIP 9 trở xuống

Hộp Cơm Đào Hoa 20
Ngọc Haki - Đa Dụng 100
Beli 500,000
11 50,000 10,000,000 Mảnh Magellan 150

Mỗi ngày được mua Thể Lực 13 lần

Mỗi ngày mỗi phụ bản Tinh Anh được cài lại 4 lần

Mỗi ngày được đổi beli 50 lần

Thời gian chờ Phụ bản Săn Tiền Thưởng giảm còn 1 phút

Tất cả đặc quyền VIP 10 trở xuống

Mảnh Thức Tỉnh 200
Chìa Khóa Thức Tỉnh 10
Beli 800,000
12 75,000 15,000,000 Crocodile 1

Mỗi ngày được mua Thể Lực 14 lần

Mỗi ngày mỗi phụ bản Tinh Anh được cài lại 4 lần

Mỗi ngày được đổi beli 60 lần

Mở nhiệm vụ ngày: Thức Tỉnh Trang Bị

Điểm Thí Luyện Tháp tăng 15%

Tất cả đặc quyền VIP 11 trở xuống

Mảnh Vạn Năng 20
Rương Gen Germa - Đỏ 3
Beli 1,000,000
13 150,000 30,000,000 Bão Cát Cao Cấp 1

Mỗi ngày được mua Thể Lực 15 lần

Mỗi ngày mỗi phụ bản Tinh Anh được cài lại 5 lần

Mỗi ngày được đổi beli 80 lần

Mở nhiệm vụ ngày: Tặng Nhiều Mảnh Vạn Năng

Mở nhiệm vụ ngày: Đăng Nhập Tặng Loa

Leo nhanh Tháp Thí Luyện (tối đa đến tầng 52)

Thời gian Đấu trường giảm còn 1 phút

Tất cả đặc quyền VIP 12 trở xuống

Nhẫn Chỉ Huy 1
Hộp Cơm Đào Hoa 100
Beli 1,500,000
14 250,000 50,000,000 Mảnh Crocodile 150

Mỗi ngày được mua Thể Lực 16 lần

Mỗi ngày mỗi phụ bản Tinh Anh được cài lại 5 lần

Mỗi ngày được đổi beli 100 lần

Điểm Thí Luyện Tháp tăng 20%

Tất cả đặc quyền VIP 13 trở xuống

Ngọc Haki - Đa Dụng 100
Dây Chuyền Chỉ Huy 1
Hộp Cơm Đào Hoa 100
Beli 2,000,000
15 500,000 100,000,000 Mảnh Crocodile 240

Mỗi ngày được mua Thể Lực 17 lần

Mỗi ngày mỗi phụ bản Tinh Anh được cài lại 5 lần

Mỗi ngày được đổi beli 160 lần

Leo nhanh Tháp Thí Luyện (tối đa đến tầng 54)

Điểm Tháp Thí Luyện tăng 30%

Tất cả đặc quyền VIP 14 trở xuống

Rương Gen Germa - Đỏ 5
Hộp Cơm Đào Hoa 300
Beli 3,000,000

Chúc Thuyền trưởng có những chuyến hành trình vui vẻ, thú vị cùng Hải Trình Huyền Thoại.

-----Vivi kính bút-----