Đảo Kim Cương.

10-11-2021

Các Thuyền trưởng thân mến,

Hôm nay, Vivi xin giới thiệu đến các Thuyền trưởng một hoạt động liên server rất thú vị. Hãy cùng khám phá nhé!!

Giới thiệu tính năng

- Đảo Kim Cương là hoạt động liên server.

- Mỗi đợt mở sẽ sắp xếp vài server cùng nhau tranh đoạt Kim Cương.

- Yêu cầu người chơi phải đạt level 56 trở lên.

Thời gian tham gia

- Mỗi lần tranh đoạt kéo dài 4 tuần.

- Mở vào 3 ngày: Thứ 7, Chủ Nhật và Thứ 2.

Nội dung tính năng

- Người chơi do thám để phát hiện các loại Mỏ và di tích.

- Mỏ trống có thể chiếm đoạt. Nếu Mỏ đã được sở hữu bởi người chơi khác, có thể khiêu chiến để cướp hoặc chiếm đoạt.

- Mỗi lần cướp hoặc chiếm đoạt của người chơi, sẽ tốn 1 năng lượng. Có tối đa 4 năng lượng. Có thể dùng Kim Cương để mua lượt.

Chúc Thuyền trưởng có những giây phút vui vẻ, thú vị cùng Hải Trình Huyền Thoại.

-----Vivi kính bút-----