Khai Mở Đấu Trường Corrida.

24-10-2021

Các Thuyền trưởng thân mến,

Sau bao ngày chờ đợi, Đấu trường Corrida đỉnh cao đã khai mở, Thuyền trưởng đã sẵn sàng cho trận chiến phía trước chưa nào?

Thời gian báo danh

- Từ 10h00 đến 19h50

Thời gian thi đấu

- Từ 20h00 đến 20h40

Thời gian thi đấu đỉnh cao

- Từ 20h40 đến 20h55

Cách thức thi đấu

- Thuyền trưởng sử dụng 10 Thuyền viên để tiến hành báo danh. Bao gồm: Đấu trường Corrida và Đấu đỉnh cao.

- Khi vào trận đấu, Thuyền viên 2 bên sẽ thi đấu tối đa 10 lượt. Nếu hết 10 lượt mà chưa phân thắng bại sẽ tính kết quả dựa trên tỷ lệ sinh lực.

- Tại Đấu trường Corrida, sẽ chọn ra top 8 Thuyền trưởng để tham gia Đấu đỉnh cao ngay sau đó.

Chúc Thuyền trưởng có những chuyến hành trình vui vẻ, thú vị cùng Hải Trình Huyền Thoại.

-----Vivi kính bút-----